برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
logo

Vice Chancellor for Research

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
  Keywords_tag

Keywords_tag Erzurum Ataturk University

A delegation from Erzurum Ataturk University visited TUOMS

News/ A delegation from Erzurum Ataturk University visited TUOMS

                           
      A delegation from Erzurum Ataturk University visited TUOMS A delegation from Erzurum Ataturk University visited Tabriz University of Medical Sciences on 9 November 2019 and met with the chancellor of TUOMS.

2019 Monday 11 Nov