برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
logo

Vice Chancellor for Research

Tabriz University of Medical Sciences

Main List
 Maine Meno
 

Fulfilled Course

In order to keep its researchers and students innovative, TUOMS tries to hold regular courses & workshops. Here, you can see the list of some fulfilled courses & workshops at TUOMS for foreign applicants:
 • Supplementary Neonatology Training Course For Pediatricians
 • A 5 day course on “Techniques & Methods in Nanotechnology”
 • A 4 month course on Monoclonal Antibody
 • Basic Research Method
 • Search in Electronic resources
 • Statistic and Software Level 1
 • Statistic and Software Level 2
 • Statistics and Advanced Software in Specific Cases
 • Longitudinal and Cohort Studies
 • Clinical Trial Studies
 • Case Control Studies
 • Quality studies
 • Systematic Review
 • Scientific Paper Writing
 • Specific Skills of Scientific Paper Writing
 • English Scientific Paper writing
 • Language  Consideration in Scientific Writing
 • Peer Review of Papers
 • Evidence Based Medicine (EBM)
 • Principle of holding Journal Club and Evidence based round
 • Ethics in Research
 • Ethics in Scientific Publication
 • Designing in Researches Pertinent to Medical Diagnosis Tests
 • Reference Manager
 • Evaluation of Medical Sciences Journals
 • Bio Informatics (Basic)
 • Bio Informatics (Primary designing)
 • Population and Epidemiologic Studies
 • Health System Studies
 • Research Methods in Trauma and Casualties
 • Sample Method and Sample Size