برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English
logo

Research Vice-Chancellor

Main List
Main List

Fulfilled Courses &Workshops

In order to keep its researchers and students innovative, TUOMS tries to hold regular courses & workshops. Here, you can see the list of some fulfilled courses &workshops at TUOMS:
 
 •      Supplementary Neonatology Training Course For Pediatricians
 •    A 5 day course on “Techniques & Methods in Nanotechnology”
 •   A 4 month course on Monoclonal Antibody
 •     Basic Research Method
 •     Search in Electronic resources
 •     Statistic and Software Level 1
 •     Statistic and Software Level 2
 •     Statistics and Advanced Software in Specific Cases
 •    Longitudinal and Cohort Studies
 •    Clinical Trial Studies
 •    Case Control Studies
 •     Quality studies
 •      Systematic Review
 •     Scientific Paper Writing
 •     Specific Skills of Scientific Paper Writing
 •   English Scientific Paper writing
 •    Language  Consideration in Scientific Writing
 •    Peer Review of Papers
 •   Evidence Based Medicine (EBM)
 •      Principle of holding Journal Club and Evidence based round
 •    Ethics in Research
 •    Ethics in Scientific Publication
 •    Designing in Researches Pertinent to Medical Diagnosis Tests
 •        Reference Manager
 •     Evaluation of Medical Sciences Journals
 •      Bio Informatics (Basic)
 •        Bio Informatics (Primary designing)
 •     Population and Epidemiologic Studies
 •      Health System Studies
 •       Research Methods in Trauma and Casualties
 •    Sample Method and Sample Size